Gebiedsgids Nederland

Onze missie is om met de gebiedsgids communicatie en samenwerking tussen bewoners, professionals, ondernemers en gemeente zo eenvoudig mogelijk te maken. In de hedendaagse participatiesamenleving bestaat grote behoefte aan overzicht en het op een eenvoudige manier kunnen verbinden van formele en informele structuren. Daarom is de gebiedsgids ontwikkeld.

In veel gemeenten is men bezig om de nieuwe taken van de Wmo onder te brengen in een uitvoeringsstructuur. Daarbij bestaat een grote behoefte aan duidelijke communicatie over organisaties en personen die hieraan bijdragen en meewerken, zoals wijkverpleegkundigen, maatschappelijke hulpverleners en wijkteams die op nieuwe manieren samenwerken. Dat geldt ook voor wijkbewoners die actief zijn in informele netwerken en sociale ondersteuningsstructuren. In de gebiedsgids is daarom een bruikbare sociale kaart ontwikkeld, die op verschillende niveaus zichtbaarheid biedt. De sociale kaart geeft inzicht in bewoners- en ondernemersnetwerken en draagt daarmee bij aan volwaardige participatie.

Onze partners

Laurens
Wilskracht Werkt
Stroop
Humanitas
Ondernemersvereniging Nieuwe Binnenweg
Pas Jij R Tussen

Netwerken

De gebiedsgids is een instrument voor het creëren en beheren van informele en formele netwerken op schaal van de buurt, de wijk en het gebied. Doordat verschillende organisaties de gebiedsgids mee-beheren en de mogelijkheid hebben om hun contactpersonen toe te voegen aan de sociale kaart ontstaat een actueel overzicht van de bewoners en professionals in het gebied.

Sociale kaart

De gebiedsgids geeft organisaties die in het gebied actief zijn weer op een digitale kaart. Hierbij worden contactgegevens en relevante informatie over het functioneren van de organisatie weergegeven. Elke organisatie heeft een eigen pagina, de informatietegel waarop tevens bijbehorende nieuwsberichten en evenementen te vinden zijn. Ook relevante voorzieningen in het gebied worden zichtbaar gemaakt. De voorzieningen zijn verdeeld over meerdere kaartlagen met een eigen kleur en betekenis. Voorziening zoals winkels en activiteitenruimten worden mooi gevisualiseerd in beeld gebracht.

Zoeken en vinden

Nieuwsberichten, organisaties en voorzieningen worden op basis van trefwoorden en thema’s aan elkaar gekoppeld, waardoor een associatief systeem ontstaat. Relevante informatie wordt door de gebiedsgids in verband gebracht met diverse doelgroepen. De website is standaard vindbaar in Google.

Nieuwsbrief

Bezoekers van de gebiedsgids kunnen zich aanmelden voor twee soorten nieuwsbrieven. De best gelezen en meest recente artikelen van een bepaalde periode worden in een digitale nieuwsbrief per e-mail rondgestuurd. Een doelgroepennieuwsbrief is uitgebreider en biedt plaats aan organisaties om activiteiten te communiceren en verslag te doen van gebeurtenissen.

Gebiedsgidsen

Een nieuwe gebiedsgids ontwikkelt zich in drie stappen

De ontwikkeling van een gebiedsgids in een nieuwe omgeving gaat in een aantal stappen. Elke stap heeft een eigen inzet, waarin op een andere manier wordt omgegaan met de informatie, communicatie en prioritering. Omdat er regelmatig nieuwe gebiedsgidsen bijkomen maken we onderscheid in gidsen die zich in de verschillende ontwikkelstadia bevinden. Hieronder volgen de drie stappen die worden onderscheiden, met daarbij de gidsen die zich in deze fase bevinden. Met de gidsen in stap 3 is als eerste gestart:

Stap 3 – Uitrol en bevorderen van eigenaarschap

Het aantal lezers stijgt. Dit biedt de basis om verder contact te leggen met lokale partijen in het gebied met als doel om mee te doen via abonnementen en op basis van wederkerigheid.

Stap 2 – Aanvullen en verfijnen van informatie

In het gebied worden ambassadeurs en sleutelfiguren van netwerken benaderd die met hun gebiedsspecifieke kennis bijdragen aan het aanvullen en verfijnen van informatie.

Stap 1 – Gidsen in ontwikkeling

Relevante voorzieningen en organisaties worden op de kaart gezet, de basisinvulling wordt gereed gemaakt, waarna overleg wordt gevoerd met de gebruikers.

Gebiedsgids Oost-Groningen
Gebiedsgids Schiedam
Gebiedsgids Almere
Gebiedsgids Beesel
Gebiedsgids Vlaardingen
Gebiedsgids Feijenoord
Gebiedsgids Amersfoort
Gebiedsgids Den Bosch
Gebiedsgids Groningen HSSM
Gebiedsgids Lutjebroek
Gebiedsgids Wageningen
Gebiedsgids Rotterdam Alexander
Gebiedsgids Delfzijl Appingedam
Gebiedsgids Rotterdam
Gebiedsgids Zwolle
Gebiedsgids Rotterdam-Centrum
Gebiedsgids Nissewaard
Gebiedsgids Texel
Gebiedsgids Kralingen-Crooswijk
Gebiedsgids Utrecht
Gebiedsgids Rotterdam Noord
Gebiedsgids Den Haag
Gebiedsgids Den Helder
Gebiedsgids Delfshaven
Gebiedsgids Groningen Provincie
Gebiedsgids Rotterdam-Zuid
Gebiedsgids Voorst
Gebiedsgids Amsterdam
Gebiedsgids Groningen Stad
Gebiedsgids Winterswijk
Gebiedsgids Deventer
Gebiedsgids Nederland
Gebiedsgids Zuid-Holland en Utrecht
Gebiedsgids Dordrecht
Gebiedsgids Hardenberg
Gebiedsgids Maassluis
Gebiedsgids Apeldoorn

Meedoen?

Waarom de gebiedsgids?

Er zijn tegenwoordig veel digitale alternatieven beschikbaar, die zich concentreren op specifieke functies, zoals vraag en aanbod of een sociale kaart. De gebiedsgids verenigt veel van deze functies en is gericht op eenvoud in gebruik en beheer. Onze stelling is dat het geheel meer is dan de som der delen. De combinatie van nieuws, activiteiten, voorzieningen, organisaties, vraag en aanbod en de sociale kaart leiden tot een gebruiksvriendelijk instrument dat bewoners, professionals en ondernemers op laagdrempelige wijze ondersteunt in communicatie en het bereiken van de juiste doelgroep. Met moderne digibeten testen we hoe we de gids nog eenvoudiger in het gebruik kunnen maken. Heeftt u ook een tip voor ons? Kijk dan bij 'Help ons verder te ontwikkelen'.

Hoe kan ik meedoen?

Lid worden van de gebiedsgids kan al voor een klein bedrag. Het lidmaatschap gaat op basis van een abonnement. Daarbij zijn verschillende pakketten beschikbaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal tegels dat wordt ingericht. Meer informatie? stuur een e-mail naar info@gebiedsgids.nl of bel 010-4760717

Wat krijg ik als ik lid wordt?

Leden krijgen extra mogelijkheden door een login. Na inloggen krijgt men toegang tot meer afgeschermde gegevens op de sociale kaart, zoals contactgegevens en aanvullende informatie en kan men zelf berichten en activiteiten plaatsen en beheren. Er zijn verschillende beheerniveaus waardoor elke aangesloten beheerder toegang en zicht heeft op het eigen betrokken gedeelte. Het lidmaatschap gaat op basis van een abonnement. Daarbij zijn verschillende pakketten beschikbaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal tegels dat wordt ingericht. We hanteren een aantal standaardpakketten. Als u contact met ons opneemt kunnen we uw specifieke wensen doornemen. Kijk hiervoor op www.gebiedsgids.nl, stuur een e-mail naar info@gebiedsgids.nl of bel 010-4760717

Laatste nieuws

Activiteiten

Voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyreglement

Informatie over personen wordt pas publiek gedeeld, eventueel achter een login, nadat de individuele persoon hiervoor om toestemming is gevraagd. Dat principe wordt ook gehanteerd bij het gebruik van publieke informatie. Deze informatie wordt altijd gehanteerd met bronvermelding.

Auteursrecht

Gebiedsgids maakt daarvoor gebruik van lokale nieuwsbronnen. Gebiedsgids vermeld altijd de bron bij dergelijk nieuws en kan niet instaan voor de inhoud of de aard van de inhoud van deze berichten. Als u informatie mist op de gebiedsgids kunt u dit per e-mail aangeven. Ook als bepaalde informatie onvolledig of onjuist is horen we dit graag. Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van bepaalde informatie of u hebt hierover een vraag, dan kunt u per e-mail contact opnemen.