Organisatie

E-mail: 

Stichting tot Plaatselijk Nut te Kralingseveer

De Stichting tot Plaatselijk Nut te Kralingseveer zet zich in om deze prachtige wijk zo leefbaar mogelijk te maken.

De organisatie geeft ook zesmaal per jaar de wijkkrant uit.