Netwerk
3024 ea Rotterdam
Gemeente Rotterdam
Zuid-Holland

Gebiedsgids Delfshaven

Tuin op de Pier

Tuin op de Pier is een initiatief van een honderdtal buurtbewoners in het Lloydkwartier in Rotterdam-Delfshaven. Een terrein van ruim 7.500m2 braakliggende en troosteloze bouwgrond in het oude havengebied van Rotterdam, wordt omgetoverd in een groene oase waar buurtbewoners kunnen recreëren, gezamenlijk voedsel verbouwen en vooral ook elkaar ontmoeten.

De buurtbewoners hebben met elkaar een stichting opgericht en in korte tijd de mede- en samenwerking van tal van gemeentelijke diensten, bedrijven en instellingen verkregen. Dat is ook nodig omdat stichting Tuin op de Pier ambitieuze doelstellingen heeft. Niet alleen willen wij een grote moestuin, buurtpark, fruitboomgaard en hondenspeelveld realiseren, maar dat willen wij ook doen door het tuinieren en de voedselproductie zo duurzaam mogelijk aan te pakken en daarbij innovatie niet te schuwen.

 

Gezamenlijk met studenten van de TU Delft ontwikkelen we een nieuw compostverwerkingsysteem, regenwater van de omliggende huizenblokken wordt omgeleid naar de tuin, zonnepanelen voor de energielevering, experimenten met permacultuur en ‘forest gardening’ en puinmuurtjes moeten voor een nieuw ecosysteem in een oud havengebied zorgen.

Daarnaast wil Tuin op de Pier een stimulans zijn voor de sociale cohesie in de wijk. Het park, de moestuin en de fruitboomgaard moet uitgroeien tot een ontmoetingsplek midden in de stad, waar jong en oud, allochtoon en autochtoon, valide en minder valide, arm en rijk aan een gezamenlijk ideaal werken: een gezonde en groene leefomgeving. Die ambitie is geen loze kreet. We gaan dat o.a. concreet invullen door het realiseren van speciale teeltbakken voor minder valide en ouderen en door met scholen de wegbezuinigde schooltuintjes terug te brengen. De verschillende generaties worden daardoor samengebracht.

Example PHP code

Time: 08:53

Example PHP code

Time: 08:53

Gebiedsgids

Example PHP code

Time: 08:53